PROIZVODNJA

Prioritetni cilj poduzeća je odgovoran i predan rad bez grešaka.

Kvalitetu naših proizvoda zasnivamo na vlastitim spoznajama, deseto godišnjim iskustvima naših partnera, zahtjevima kupaca, suradnji s provjerenim dobavljačima sirovina i u stalnoj svezi s institucijama kontrole kvalitete naših proizvoda. Sukladno tome T.B.S. d.o.o. posjeduje certifikat tvorničke kontrole proizvodnje u sustavu 2+ , odnosno CE znak, čime dokazujemo da su naši proizvodi izrađeni u skladu s europskim direktivama. Što nam omogućava da naše proizvode uspješno plasiramo na zahtjevno tržište Europske unije.

Politika kvalitete

Poduzeće TBS d.o.o. je uvelo sustav kvalitete kako bi postiglo potpuno zadovoljenje svojih kupaca i najviši mogući nivo kvalitete svojih proizvoda i usluga. Sustav upravljanja kvalitetom utemeljen na zahtjevima norme ISO 9001 održavat ćemo uz pomoć ovlaštene međunarodno priznate i neutralne certifikacijske ustanove. Naš konačni uspjeh zavisi od predanosti kvaliteti i svekolikog angažiranja i uloženog truda svih djelatnika, na svim nivoima u društvu TBS d.o.o. te stoga svaki djelatnik u sustavu ima zadaću: • Cilj svih zaposlenih je biti podrška u ostvarenju ciljeva organizacije, te u potpunosti razumijeti zahtjeve naših kupaca i partnera • Rukovodimo se potrebama kupca • Uključujemo sve zainteresirane strane • Održavamao tehničku suradnju i partnerske odnose s kupcima i dobavljačima • Razvijamo pošten, kullturan i korektan pristup poslovnim partnerima • Razvijamo odgovornost, točnost i pravovremenost • Težimo stalnom unapređenju, poboljšanju i razvoju • Nastojimo ostvariti kvalitetnu radnu okolinu i zadovoljstvo zaposlenika • Potičemo načelo vođenja • Obnašati svoje poslove i zadaće u skladu s važećim postupcima • Ukazati na probleme s ciljem da se što učinkovitije otklone • Iznalaziti i predlagati svrsishodne i pravovaljane načine izvršavanja zadaća u cilju unapređenja poslovanja društva u cjelini.

Katalozi

Preuzmite - Katalog stupova

Neki uvodni tekst o stupovima. (*DOPUNITI*)

Preuzmi

Preuzmite - Katalog pilota

Neki uvodni tekst o pilotima. (*DOPUNITI*)

Preuzmi

O NAMA

T.B.S. – Tvornica betonskih stupova d.o.o. iz Jastrebarskog

tvornica koja je specijalizirana za izradu centrifugirano armirano-betonskih stupova za elektrodistributivne mreže i centrifugirano armirano betonskih predgotovljenih pilota za povećanje nosivosti tla različitih namjena (temeljenje mostova, viadukata, zgrada, sanacije klizišta itd.). T.B.S. d.o.o. je nastao na osnovu „joint venture“ hrvatskih i talijanskih partnera, pri čemu je oslonac postignut u tehničkoj kvaliteti projekta, a zasnovan na neprjepornom iskustvu i značajnom ugledu talijanske tvrtke SCAC SpA iz Milana kao jednog od talijanskih osnivača (tvrtka koja je projektirala i proizvela prvi armirano-betonski stup već 1921. godine i pokriva više od 50% potreba talijanskog elektrodistributera ENEL-a).

T.B.S. – Tvornica betonskih stupova d.o.o. Jastrebarsko spada među prvih tridesetak poduzeća u Hrvatskoj, koja su certificirana prema normi ISO 9001 „ Upravljanje kvalitetom“, čime smo stali uz bok najvećim hrvatskim poduzećima. Poduzeće T.B.S. d.o.o. uvelo je sustav kvalitete kako bi postiglo potpuno zadovoljenje svojih kupaca i najviši mogući nivo kvalitete svojih proizvoda i usluga.

KONTAKT

OBRAZAC ZA BRZI UPIT:

Pošalji

Informacije:

 • E-mail adresa: kontakt@tbs.hr
 • Adresa:
  Novaki Petrovinski 100
  10450 Jastrebarsko
  Pronađite nas na karti...

  Telefoni: 01/6284-515, 01/6284-516; Fax: 01/6284-516;

  MB: 01217518; OIB: 46869518148;

  Ostalo.. Radno vrijeme, Početni kapital, Direktor, IBAN isl (*DOPUNITI*)


EU projekti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvojSadržaj ovog web materijala isključiva je odgovornost tvrtke TBS d.o.o.


U sklopu provedbe projekta " Proširenje proizvodnih kapaciteta kroz opremanje pogona za proizvodnju betonskih stupova" sukladno prilogu 4. "Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi" Tvornica betonskih stupova TBS d.o.o. objavljuje slijedeće postupke javne nabave:

As part of the implementation of the project "Extension of production capacities by equipping the plants for the production of concrete pylons" in accordance with Annex 4 "Procurement procedures for persons not subject to the Public Procurement Act" TBS d.o.o. announces the following public procurement procedures:

Javna nabava ČELIČNI KALUPI / STEEL MOLDS

Provedba projekta EU " Proširenje proizvodnih kapaciteta kroz opremanje pogona za proizvodnju betonskih stupova"

UVOĐENJE IKT-a U PROIZVODNE PROCESE TVRTKE T.B.S. – Tvornica betonskih stupova d.o.o.

Tvrtka TBS d.o.o. uz podršku Horus Business Consulting - a provela je projekt Uvođenje IKT-a u proizvodne procese tvrtke T.B.S. - TVORNICA BETONSKIH STUPOVA d.o.o. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Svrha (cilj) Poziva - Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH

Specifični cilj projekta - Poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima

Svrha (cilj) Poziva - Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH

Osnovni podaci o projektu - Naziv projekta: Uvođenje IKT-a u proizvodne procese tvrtke T.B.S. - TVORNICA BETONSKIH STUPOVA d.o.o. - Naziv poziva: „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) - 2“ ; KK.03.2.1.19.0754 - Trajanje: 15.11.2019.-15.05.2021. - Vrijednost projekta: 376.062,50 kuna - EU sufinanciranje: 185.552,50 kuna

Očekivani rezultati provedbe - Povećani prihod od prodaje - Uvođenjem rješenja iz područja IKT-a unaprijeđeno 6 poslovnih procesa - Porast zapošljavanja

Kontakt: josip.spoljar@tbs.hr , www.tbs.hr , Za više informacija www.strukturnifondovi.hr